«Oljemetode» kan få nytt liv i arktisk klimaforskning